Gräsguiden

Bevattningssystem till gräsmattor.

Inom trädgårdsindustrin är det relativt nytt att anlägga bevattningssystem, men på golfbanor och fotbollsplaner har det använts de senaste 40 åren. Efter att tillverkningen och övriga komponenter har blivit billigare att producera har mycket av denna teknik överförts även till trädgårdar och parker.

Hur funkar ett bevattningssystem?

Spridare grävs ner i gräsmattan och kopplas sedan till en trädgårdspump eller det vanliga vattennätet.

Det finns inget generellt tillvägagångssätt när man installerar sitt bevattningssystem, installationen måste följa din trädgård så att flöde och täckningsgrad blir fullgott. För mer specifik rådgivning kontakta en leverantör som säljer bevattningssystem till trädgårdar.

Under de kalla månaderna är det viktigt att det inte är något vatten kvar i systemet eller i spridarna. Detta kan göra att spridarna och bevattningsröret fryser. Använd en kompressor och koppla den till bevattningssystemet på samma ställe där du normalt kopplar till pumpen eller där du tar vattnet. Öppna varje spridare för sig och vänta tills allt vatten är ute ur systemet. Upprepa tills du är helt säker på att det inte finns något vatten kvar.

Tips

Den bästa tiden för bevattning är på morgonen, då är det oftast är vindstilla och vattenförlusterna på grund av dunstning är som minst.

Författare: Simeon Liljenberg

Jobbar bland annat som gräsinspektör åt Svenska Fotbollförbundet och green keeper på ett flertal golfbanor. Här pratar han om gräset på Friends Arena.