Gräsguiden

Gödsel – grunden för en frisk och välmående gräsmatta.

För att ge gräset näring behövs gödsel. Detta är en grundsten för en frisk och välmående gräsmatta. Ju mer utsatt din gräsmatta är i form av slitage, desto mer näring behöver den. Man behöver inte gå längre än till oss själva för att förstå att en god och sund kost avspeglar sig i dina prestationer. Ett friskt gräs står lättare emot slitage, sjukdomar och ogräs. Näringen hjälper gräset så att rötterna blir starka vilket i sin tur gör din gräsmatta tät och tålig. Gödsla enligt vår, sommar, höst-principen:

Vår – mars/april

Använd startgödsel (kväve ca 10%) som lägger grunden till din gräsmatta och tillgodoser gräsets behov efter en vinter så att gräset får en bra start.

Sommar – maj/juni, juli, augusti

Energin börjar ta slut, dags att fylla på med långtidsverkande gödsel där näringen läcker ut i jämna portioner. Gödslingen kan med fördel göras vid flertalet givor.

Höst

Här krävs gödsel, (kväve ca 10%), som fyller på gräsets näringslager för att klara vinterns prövningar.

Bra att tänka på:

Sprid gödningsgranulatet i ett tunt lager och korskör över gräsmattan. Räkna med 2–3 kg gödsel till 100 kvadratmeter. Gödsla vid regn eller när marken är rejält fuktig.

Sista gödselgivan bör du lägga innan temperaturen faller under 12 C, en höstgödsling hjälper din gräsmatta att tillgodose en jämn näringsstatus så gräsmattan håller sig stark genom hela vintern.

Författare: Simeon Liljenberg

Jobbar bland annat som gräsinspektör åt Svenska Fotbollförbundet och green keeper på ett flertal golfbanor. Här pratar han om gräset på Friends Arena.