Integritetspolicy

Sekretesspolicy

Uppdaterad senast 25 maj 2018

Briggs & Stratton Corporation (”Briggs & Stratton,” ”vi” eller ”oss”) ser allvarligt på din integritet och vi vill att du ska veta hur vi samlar in, använder, vidareförmedlar och skyddar dina personuppgifter.

I denna Sekretesspolicy får du veta:
 1. Vilka personuppgifter vi samlar in
 2. Vad vi använder de insamlade uppgifterna till
 3. Hur vi delar uppgifterna
 4. Hur vi skyddar dina uppgifter
 5. Hur länge vi sparar dina uppgifter
 6. Dina val gällande dina personuppgifter
 7. Uppgifter som är specifika för ditt område

Denna Sekretesspolicy gäller för personuppgifter som Briggs & Stratton Corporation och våra märken, inkluderande utan begränsning till Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco och Victa (gemensamt ”Briggs & Stratton Corporation”) samlar in.

Personlig information som samlas in via webbplatsen överförs till en server i USA som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton använder dina personuppgifter och kan överföra dem till tredje parter i USA och i tredje länder för syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Dessa tredje länder kan ha dataskyddsbestämmelser som skiljer sig från de som gäller i ditt hemland. Genom att lämna dina personuppgifter till webbplatsen och/eller bekräftar ditt medgivande genom den processen, medger du att dina personuppgifter används, vidareförmedlas och överförs enligt vad som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Personuppgifter är uppgifter som rimligen skulle kunna användas för att identifiera dig personligen, t.ex. ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

1. Uppgifter som vi samlar in

a. Uppgifter som du lämnar

Vi samlar in uppgifter som du lämnar på vår webbplats. Vi samlar exempelvis in uppgifter från dig när du gör en beställning, öppnar ett konto, skickar en fråga till oss med e-post, skapar en önskelista, skriver en recension eller använder någon av våra tjänster. De uppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Ditt namn
 • Dina inloggningsuppgifter för ditt konto
 • Din postadress
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina beställningar, kreditkortsnummer och andra betalningsuppgifter
 • Dina kommentarer på bloggar och forum på webbplatsen
 • Demografiska och livsstilsrelaterade uppgifter som ålder, personliga intressen och produktpreferenser
 • Uppgifter som du lämnar om din användning av våra produkter eller tjänster.

b. Uppgifter från tredje parter

Vi kan motta uppgifter om dig från tredje parter som hjälper oss att uppdatera, utöka och analysera våra register och förbättra vår webbplats. Vi använder inte dessa uppgifter för att identifiera dig personligen men de återspeglar en del av dina aktiviteter på Internet, exempelvis vilka webbplatser du besökte närmast före besöket på vår webbplats eller länkar tillgängliga på andra webbplatser som dirigerade dig till webbplatsen.

c. Uppgifter som samlas in med tekniska hjälpmedel

Använder vi cookies?

Ja. Cookiefiler är små filer som en hemsida eller dess operatör för över till hårddisken på din dator via din webbläsare. De gör att hemsidans eller operatörens system kan känna igen din webbläsare och fånga in och komma ihåg vissa uppgifter.

Vi använder cookiefiler för att registrera och behandla artiklar i din varukorg, tolka och spara dina preferenser för framtida besök på webbplatsen och sammanställa data om webbplatstrafiken och interaktion med webbplatsen för att kunna erbjuda en bättre upplevelse av webbplats och verktyg. Vi kan anlita tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att förbättra tolkningen av våra besökare. Dessa tjänsteleverantörer har endast tillåtelse att använda insamlade uppgifter på vårt uppdrag för att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om du föredrar det, kan du välja att din dator ska varna dig varje gång en cookiefil skickas, eller att blockera alla cookiefiler genom inställningarna i din webbläsare. Som på de flesta webbplatser, kan våra tjänsters funktion påverkas om du blockerar cookiefiler. Du kan dock fortfarande göra beställningar via telefon eller genom att kontakta kundtjänst.

Vi tillåter inte tredje parter att samla in personidentifierande uppgifter om dig eller dina aktiviteter på nätet på denna webbplats eller på andra webbplatser över tid genom att använda cookiefiler eller andra metoder.

Mer information om hur vi använder cookiefiler finns i vår Policy om cookiefiler.

Loggfiler

För webbplatsen utnyttjas Internetprotokolladresser (”IP-adresser”) för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarrörelser och samla bred demografiska uppgifter i sammanställd form. En Internettjänstleverantör (Internet Service Provider, "ISP") tilldelar vanligen en slumpmässig dynamisk IP-adress när du kopplar upp datorn eller mobilenheten. För de som använder lokala nätverk (Local Area Network, "LAN"), kan en statisk IP-adress tilldelas permanent till en viss dator. Vi kan registrera besökarnas IP-adresser till webbplatsen. En IP-adress kan visa din internetleverantör eller det geografiska område där du befinner dig, men vi kan inte avgöra din identitet baserat enbart på din IP-adress. Vi kan dock koppla IP-adresser till personidentifierande uppgifter som du lämnar genom webbplatsen.

d. Uppgifter som du lämnar till en tredje part

På webbplatsen finns länkar och tillägg (t.ex. Twitter-knappar) som länkar från webbplatsen till platser eller applikationer som drivs av tredje parter (”Tredjepartswebbplatser”). Briggs & Stratton kontrollerar inte Tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för uppgifter som de kan samla in. Tredjepartswebbplatsers insamling av uppgifter styrs av deras integritetspolicy. Det är ditt val att besöka en Tredjepartswebbplats. Om du väljer att göra det, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy. Det betyder inte att vi inte försöker skydda integriteten för vår webbplats, och vi är tacksamma för feedback om dessa Tredjepartswebbplatser.

2. Syften för vår användning av insamlade uppgifter

Vi använder insamlade uppgifter för att betjäna våra kunder och förbättra webbplatsens funktion och kvalitet. Här är några exempel:

 • Att uppfylla beställningar och förfrågningar om produkter, tjänster och information
 • Att spåra och bekräfta beställningar på nätet
 • Att förbättra vår kundtjänst
 • Att marknadsföra och göra reklam för produkter och tjänster
 • Att bedriva forskning och analys
 • Att öppna och hantera dina konton hos oss
 • Att meddela om speciella händelser, lotterier, kampanjer och undersökningar
 • Att identifiera dig på vår webbplats och specialanpassa meddelanden och erbjudanden till dig baserat på din interaktion med oss på nätet
 • Att underlätta interaktion med Briggs & Stratton och andra, exempelvis att ge dig möjlighet att e-posta en länk till en vän eller lägga in en länk på Facebook
 • Att fortlöpande utvärdera och förbättra användarnas upplevelse av webbplatsen

Undersökningar och tävlingar

Ibland ber vi på vår webbplats om uppgifter från användare via undersökningar och tävlingar. Deltagande i dessa undersökningar och tävlingar är helt frivilligt och du kan därför välja att lämna dessa uppgifter eller inte. Uppgifter som efterfrågas kan innefatta kontaktuppgifter (t.ex. namn och leveransadress) och demografiska uppgifter (t.ex. postnummer eller ålder). Kontaktuppgifter används för att meddela vinnare och dela ut priser. Undersökningsuppgifter används för syftena att följa upp eller förbättra användningen av och din nöjdhet med webbplatsen.

Tillägg av information

För att förbättra webbplatsens förmåga att specialanpassa innehållet efter en persons preferenser kan vi kombinera uppgifter om användares köpvanor med liknande uppgifter från våra handelspartners för att skapa en personanpassad användarprofil. Om en användare gör ett köp från vår handelspartner samlar företagen in och vidareförmedlar köpuppgifterna till oss för att vi ska kunna specialanpassa webbplatsen efter våra användares preferenser.

3. Hur vi vidareförmedlar uppgifter som vi samlar in

Vi säljer inte, eller hyr ut eller handlar med, dina personuppgifter till tredje part. I det följande anges några sätt som vi vidareförmedlar dina uppgifter på:

 • Aktörer inom Briggs & Stratton:Briggs & Stratton, dess dotterbolag eller samarbetsparter äger relaterade varumärken, inklusive utan begränsning till Snapper, Simplicity, Brute, Murray och Victa. Om du lämnar uppgifter på någon av de webbplatser som ägs eller drivs av Briggs & Stratton, dess dotterbolag eller samarbetsparter, kan dessa uppgifter kombineras med eller vidarebefordras till andra nuvarande eller framtida aktörer inom Briggs & Stratton, inklusive dotterbolag och samarbetsparter.
 • Tredje parts tjänsteleverantörer: Vi kan även vidareförmedla dina uppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer enligt avtal med Briggs & Stratton eller dess dotterbolag eller samarbetsparter, för att vi ska kunna leverera tjänster till dig. Sådana tredje parts tjänsteleverantörer innefattar exempelvis betalningsförmedlare för kreditkort, e-postmarknadsförare, webbplatsanalysleverantörer och chattmeddelandeleverantörer.
 • Samarbetsparter: Vi kan även vidareförmedla dina uppgifter till tredje parter som säljer produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, exempelvis oberoende återförsäljare av våra produkter och tjänster och handelsparter som levererar anknytande produkter och tjänster, till exempel trdgårdsutrustning eller trädgårdsprodukter.
 • Obligatoriska offentliggöranden: Vi kan vara skyldiga att vidareförmedla personuppgifter i svar på domstolsbeslut, stämning, begäran om civilrättslig utredning, annat juridiskt förfarande eller enligt andra krav enligt lag.
 • Laglig efterlevnad och skydd: Vi kan lämna ut kontouppgifter och andra personuppgifter om vi anser att det krävs för att uppfylla lagen, anmäla misstänkta brott eller skydda Briggs & Stratton:s, våra användares och andras rättigheter, egendom och säkerhet. Detta innefattar vidareförmedling av personuppgifter till andra företag och organisationer för skydd mot bedrägeri och för att minska kreditrisken.
 • Bolagstransaktioner: Vi förbehåller oss rätten att lämna ut och överföra dina uppgifter, inklusive personuppgifter:
  • Till en efterföljande ägare, delägare eller förvaltare av webbplatsen eller efterföljande databas.
  • I samband med samgående mellan företags sammanslagning, konsolidering, konkurs, försäljning av väsentligen alla våra medlemskapsintressen och/eller tillgångar eller annan bolagsförändring, inklusive till potentiella köpare.
Allmänna forum

Vår webbplats erbjuder allmänt tillgängliga bloggar eller diskussionsforum. Du skall vara medveten om att alla uppgifter du lämnar i dessa funktioner kan läsas, samlas in och användas av andra användare. Användarvillkoren gäller för de inlägg du gör på någon blogg eller diskussionsforum genom webbplatsen.

Skydd av barns integritet på nätet

Vi samlar inte in personuppgifter från någon som är yngre än 13 år. Vår webbplats och alla våra produkter och tjänster riktar sig till personer som är minst 13 år. Om du är under 13 är du inte berättigad att använda webbplatsen. Om en högre ålder för skydd av barns integritet på nätet gäller i ett land kommer vi inte att samla in uppgifter från minderåriga yngre än minimiålderskravet i det landet.

4. Hur vi skyddar uppgifter som vi samlar in

Vi verkar för att skydda skerheten för dina personuppgifter. Under överföring av personuppgifter mellan dig och vår webbplats använder vi speciell mjukvara (security Sockets Layer, ”SSL”) för att kryptera dina uppgifter. Under orderprocessen lämnar vi endast ut de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer vid bekräftande av en beställning. Hela kreditkortsnumret lämnas naturligtvis till aktuellt kreditkortsföretag under orderprocessen, men vi lagrar inte dina kreditkortsuppgifter på våra servrar.

Alla uppgifter från våra användare är begränsade i våra kontor. Endast anställda som behöver personuppgifter för att utföra en viss arbetsuppgift (t.ex. en kundtjänstrepresentant) ges tillgång till personuppgifter. Anställda med tillgång till personuppgifter ges regelbunden utbildning och uppdaterad information om vår säkerhets- och integritetspraxis. När en ny policy har lagts till meddelas och påminns dessa medarbetare om vikten av att tilllämpa hög integritet och vad de kan göra för att förstärka skyddet av våra kunders uppgifter. Avslutningsvis är servrarna där vi lagrar personidentifierande uppgifter placerade i ett säkra, tillträdesbegränsade lokaler.

Observera att trots våra rimliga ansträngningar så är ingen säkerhetsåtgärd perfekt eller ogenomtränglig, så vi kan inte garantera att dina personuppgifter är säkra.

5. Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller som behövs för att kunna erbjuda dig tjänster, uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och driva igenom våra avtal.

6. Dina val gällande dina personuppgifter

Du kan välja att:

 • Inte längre ta emot e-postutskick för marknadsföring eller kampanjer genom att klicka på länken för att avstå i e-postmeddelandet
 • Uppdatera, radera och korrigera personuppgifter på ditt konto eller genom att kontakta oss. Vi uppdaterar, raderar och korrigerar dina personuppgifter enligt vad som krävs i gällande lag.

7. Upgifter som är specifika för ditt område

Läs informationen nedan för delstaten Kalifornien.

Uppfyllande av Kaliforniens lag om integritetsskydd på Internet/Din integritetsrätt i Kalifornien

Personer bosatta i Kalifornien som använder webbplatsen kan begära att vi ger viss information om vårt utlämnande av användares personuppgifter till tredje part för deras direktmarknadsföring. Du kan lämna in en sådan begäran via e-post eller brev till:
Briggs & Stratton Corporate Headquarters
P.O. Box 702
Milwaukee, WI, 53201

Webbläsarinställningen ”Spåra inte”

Webbplatsen samlar in personidentifierande uppgifter om dina aktiviteter på Internet över tid och på tredje parters webbplatser eller tjänster via nätet.

Vi stöder inte webbläsarinställningen ”Spåra inte” (DNT). DNT är en inställning som kan göras i webbläsaren och som talar om för webbplatser som du besöker att du inte vill att de ska samla in dina personidentifierande uppgifter.

Läs informationen nedan för platser utanför USA.

Personuppgifter som samlas in via webbplatsen laddas ner på en server som underhålls av Briggs & Stratton. Briggs & Stratton:s adress är: 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222 i USA. Briggs & Stratton kan använda dina personuppgifter i de syften som beskrivs i avsnittet ovan med rubriken ”Vad vi använder insamlade personuppgifter till” och lämna ut dem till tredje part i enlighet med ovanstående avsnitt ”Hur vi vidareförmedlar insamlade uppgifter”.

Briggs & Stratton kommer att besvara förfrågningar om verkställande av personliga datarättigheter enligt med gällande lag. Du kan kontakta oss och begära verkställande av dina datarättigheter.

Läs informationen nedan för EEG-området.

Personer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”enskilda EU-medborgare”) är inte skyldiga enligt lag att lämna några personuppgifter till webbplatsen. Briggs & Stratton använder inte enskilda EU-medborgares personuppgifter som skickas via webbplatsen för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

Briggs & Stratton överför personuppgifter som samlats in via webbplatsen till USA. Briggs & Stratton arbetar med sin certifiering enligt ramverket EU-U.S. Privacy Shield och ramverket Swiss-U.S. Privacy Shield för dataöverföring till USA. Mer information finns i vår policy om Privacy Shield.

Briggs & Stratton behandlar dina personuppgifter med ditt godkännande och för sina legitima intressen, inklusive följande:

 • Intern administration av hemsidan och relaterade funktioner
 • Nätverks- och informationssäkerhet
 • Förhindrande av bedrägeri
 • Anmälan av misstänkta brottsliga aktiviteter
 • Efterlevnad av lag eller för att skydda Briggs & Stratton:s, våra användares och andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Notera att Briggs & Stratton inte säljer produkter eller tjänster via webbplatsen till personer i EEG. Webbplatsen samlar därför inte in beställningar, kreditkortsnummer eller andra betalningsuppgifter från användare i EU.

Enskilda EU-medborgare har rätten att komma åt sina personuppgifter som har samlats in av webbplatsen och begära att Briggs & Stratton uppdaterar, korrigerar eller raderar uppgifterna enligt gällande lagstiftning. Enskilda EU-medborgare har också rätt att invända mot, eller begränsa, Briggs & Stratton:s behandling av deras personuppgifter.

Rätt att invända mot bearbetning för direktmarknadsföring eller legitima intressen:

Enskilda EU-medborgare har också rätt att invända mot bearbetning av deras personuppgifter för Briggs & Strattons direktmarknadsföring eller legitima intressen.

Enskilda EU-medborgare har också rätten till dataportabilitet gällande deras personuppgifter. Med vissa begränsningar innebär rätten till dataportabilitet att EU-medborgare kan begära ut från Briggs & Stratton, eller begära att Briggs & Stratton skickar en digital kopia av, uppgifterna som har vidarebefordrats till en tredje part. EU-medborgares åtkomst av sina personuppgifter inkluderar rätten att få en kopia av alla, eller delar av, personuppgifter som Briggs & Stratton förfogar över, förutsatt att Briggs & Strattons utlämnande av dessa uppgifter inte inverkar negativt på andras rättigheter och friheter.

EU-medborgare kan verkställa dessa rättigheter genom att kontakta oss. Briggs & Stratton besvarar sådan begäran i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Enskilda EU-medborgare har också rätt att lämna in klagomål hos relevant dataskyddsmyndighet, om de anser att deras personuppgifter har bearbetats i stid mot gällande dataskyddslag.

Enskilda EU-medborgare kan, när som helst, använda ovanstående kontaktuppgifter för att återkalla sitt samtycke till behandling av deras personuppgifter när Briggs & Stratton kräver deras medgivande som rättslig grund för behandling av personuppgifter. Varje tillbakadragande sker endast med framtida verkan, och Briggs & Stratton kommer fortsatt att behålla de uppgifter som enskilda EU-medborgare uppger innan de drar tillbaka sitt samtycke så länge som det tillåts i gällande lagstiftning.

Se regionsspecifik information nedan för Australien.

Utlämnande av personuppgifter mellan länder

Briggs & Stratton överför personuppgifter som samlats in via webbplatsen eller appen till USA.

Briggs & Stratton vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att mottagare utanför Australien inte bryter mot Australiens sekretessprinciper (annan än ”Australian Privacy Principle 1”) som ingår i ”Privacy Act 1988”, beträffande personuppgifterna.

Direktmarknadsföring

Du kan begära att inte bli tillsänd direktmarknadsföringsutskick från Briggs & Stratton. Du kan göra det genom att klicka på länken ”Avbryt prenumeration” i ett kampanjmeddelande eller genom att kontakta oss.

Kontakt och invändningar

Du kan få tillgång till personuppgifter om dig som Briggs & Stratton förfogar över enligt Australiensisk lag. Vi kommer inte att kräva någon avgift för din begäran om tillgång, men vi kan ta ut en avgift för rimliga kostnader för att tillhandahålla tillgången till uppgifterna.

Briggs & Stratton verkar för att säkerställa att personuppgifter om dig som vi förfogar över är riktiga, fullständiga, aktuella, relevanta och inte är missvisande. Om du misstänker att personuppgifter om dig som Briggs & Stratton förfogar över inte är riktiga, fullständiga eller aktuella eller är missvisande, kan du begära korrigering av uppgifterna.

Om vi av någon orsak inte kan ge tillgång till eller korrigera uppgifterna, förklarar vi orsakerna till nekandet.

Om du har en invändning om integritet hos Briggs & Stratton, kan du lämna en invändning till oss genom att kontakta oss, eller till vår adress eller enligt kontaktuppgifter nedan. Ge en tydlig beskrivning av dina invändningar och ange hur du vill bli kontaktad. Vi gör allt vi kan för att svara så snart som möjligt. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du även kontakta en tillsynsmyndighet, exempelvis den Australiensiska informationskommissionären. På utgivningsdatumet för denna Integritetspolicy är kontaktuppgifterna:

Australiensiska informationskommissionärens kontor
Postadress: GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
Telefon: 1300 363 992
E-post: enquiries@oaic.gov.au
Internet: https://www.oaic.gov.au/individuals/how-do-i-make-a-privacy-complaint

Frågor?

Om du har frågor om vår integritetspolicy gör vi vad vi kan för att besvara dem. Så här kontaktar du oss:

Internet: https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/contact

Postadress:
Briggs & Stratton Corporation
12301 W. Wirth Street
Wauwatosa, WI, 53222

UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att informera om det på denna sida och uppdatera datumet för ändring av policyn ovan. Om vi gör betydande ändringar i denna integritetspolicy på ett sätt som kan påverka hur vi använder eller offentliggör dina personuppgifter kommer vi på förhand att meddela dig genom att lägga upp ett framträdande meddelande om sådana ändringar och ange det datum då ändringarna blir giltiga.