Miljöfakta

Miljön och din gräsklippare

Det mest miljövänliga gräsklipparalternativet är förstås handgräsklipparen. Ingen bensin, ingen el utan bara ren och skär handkraft. Men om gräset är långt eller blött så räcker inte handjagaren till. Vill du inte ägna största delen av våren och sommaren åt att hålla efter gräset kan det vara bättre med en eldriven eller bensindriven gräsklippare. Båda klipper snyggt och jämnt och har både för- och nackdelar ur en miljöaspekt. Den eldrivna gräsklipparen är lite tystare än den bensindrivna och släpper inte ut några avgaser. Å andra sidan drivs den av el och vill man vara riktigt miljömedveten så gäller det att ha koll på vilken sorts el man använder. Bensindrivna gräsklippare får ofta oförtjänt mycket kritik när det handlar om miljöfrågor. Faktum är att motorerna som tillverkas idag har en betydligt lägre utsläppsnivå än för tio år sedan, vilket också regleras hårt av EU-direktiv.

Här hittar du miljöfakta om bensingräsklippare och får konkreta tips på vad många glömmer eller inte känner till – att regelbundet underhåll av gräsklipparen reducerar miljöpåverkan avsevärt.