Service & Underhåll

Miljön och din gräsklippare

Oavsett vilken typ av gräsklippare du har är det viktigt att sköta om den. Genom att hålla klippkniven vass, undersidan av klippdäcket rent och förvara gräsklipparen rätt håller den längre och klippresultatet blir bättre. Det mesta av det löpande underhållet kan man genomföra på egen hand. Regelbunden service med servicesatser anpassade efter motorns behov, eller utfört av fackhandlare, behåller motorns prestanda och kan för en bensindriven gräsklippare även minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent och utsläppen med upp till 50 procent.

Här hittar du tips för underhåll av motorn inför gräsklipparsäsongen.

 • Nytt luftfilter

  Gräsklipparens luftfilter behöver bytas varje år för bästa effekt.

 • Byta olja

  För optimal funktion av gräsklipparen bör man byta oljan minst en gång per säsong.

 • Byta tändstift

  För att få en konsekvent enkel start, byt tändstift varje säsong.

 • Rengöra en gräsklippare

  Med regelbunden rengöring av gräsklipparen så håller den längre och klipper bättre.

 • Vårfixa gräsklipparen

  Här hittar du några enkla tips på hur man kan minska bränsleåtgången och avgasutsläppen.

  Läs mer

  Sommaren närmar sig med stormsteg och det är hög tid att börja trimma gräsmattan. Det är med andra ord dags att plocka fram Sveriges 2,1 miljoner gräsklippare från vinterförvaringen. Omkring två tredjedelar av dessa gräsklippare är bensindrivna och då en välservad gräsklippare har en mindre miljöpåverkan än en oservad, är det viktigt att hålla dem i gott skick.

  Vi har sammanställt några enkla tips på hur man får gräsklipparen att hålla längre samt hur man kan minska bränsleåtgången och avgasutsläppen.
  Även om det hänt väldigt mycket de senaste åren inom miljöområdet när det gäller utvecklingen av gräsklipparmotorer ska man ta motorernas miljöpåverkan på allvar. Därför vill vi passa på att ge några enkla men väldigt bra tips innan säsongen drar igång på allvar!

  Tanka med alkylatbensin

  Använd alkylatbensin (miljöbensin) som är en väldigt ren sorts motorbränsle. Med alkylatbensin minskar utsläppen av de mest skadliga kolvätena med 99 procent jämfört med om man använder vanlig bensin. Om man ändå tankar med vanlig bensin är det viktigt att se till att den är ren och färsk och att man aldrig blandar olja i bensinen.

  Hantera bränslet på rätt sätt

  Köp inte hem mer bränsle än vad som går åt på 30 dagar så att det håller sig färskt. Ju mindre bränsle man har stående, desto mindre ångor avdunstar från dunken. Tanka inte fullt, utan lämna utrymme för att tillåta expansion av bensinen utan att den rinner över. Genom att använda en spillfri bränsledunk och tratt motverkas onödigt bränslespill och utsläpp av ångor. Dessutom kan man minska förångningen av bränsle genom att undvika att förvara bränsledunken i solen.

  Service och underhåll

  Det är viktigt att sköta om sin gräsklippare. Håll klippkniven vass, undersidan av klippdäcket rent och motorns gångtid till ett minimum. Det mesta av det löpande underhållet kan man genomföra på egen hand. Regelbundet underhåll med servicesatser (eller utfört av fackhandlare) behåller motorns prestanda och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent och utsläppen med upp till 50 procent.

  Tre tips på vad man bör se över på motorn inför gräsklipparsäsongen:

  Byt olja – För optimal funktion av gräsklipparen bör man byta oljan i motorn minst en gång per säsong eller efter var 25:e timmes användning om gräsklipparen används mycket.

  Byt tändstift – För att få en konsekvent och enkel start bör man byta tändstift varje säsong eller efter var 100:e timmes användning om gräsklipparen används väldigt mycket.

  Byt ut luftfiltret – Beroende på vilket typ av filter som används behöver de bytas efter olika instruktioner.