Om Gräsklipparguiden

Syftet med Gräsklipparguiden är att göra det enklare att välja rätt sorts gräsklippare som verkligen uppfyller dina behov och klarar det du förväntar dig.

Köpguiden är framtagen i samråd med fackhandlare specialiserade på gräsklippare och skötsel av gräsmattor. Kontakta alltid återförsäljare om du är tveksam eller har specifika frågor. Guiden är vägledande och alla upptänkliga produktvarianter täcks inte in. Guiden tar inte något ansvar för dina val eller inköp. Alla prisindikationer är aktuella 2020 och angivna i SEK.