Gräsguiden

Kom till rätta med dina gräsmatteproblem

De vanligaste orsakerna till att du upplever problem med din gräsmatta beror oftast på brist på näring, ljus och sämre växtförhållanden i form av fel jord. Följderna blir att din gräsmatta blir gles och ogräs och mossa får lättare fäste.

Mossa

För att få bort mossa från din gräsmatta, börja med att köpa sommargödning (ca 20% kväve) samt några säckar järnsulfat. Sprid ut järnet och gödningen, ca 2–3 kg per 100 m2 av varje, på gräsmattan. Mossa är i ständigt behov av vatten och järnsulfatet drar ut vätskan och förändrar pH-värdet vilket med tiden medför att mossan inte trivs och vissnar bort.

Det kan hända att behandlingen med järnsulfat måste upprepas, använd då endast järn nästa giva. Dosering är den samma 2–3 kg/100 m2. Gödslingen i samband med järnsulfatet gör att det gräs som finns men inte syns i mossfläckarna får ett näringstillskott.

En anledning till mossa i gräsmattan är skugga. Det bästa för gräsmattan är om man glesar ut omgivande vegetation så solen kan komma åt, på så sätt missgynnas mossan. Det skadar inte heller att gödsla dessa skuggiga partier lite mer. Ett tips är att följa solen under en dag och se vilka delar av gräsmattan som får minst solljus. Fundera sedan på om det hjälper att glesa ur träd eller beskära buskar som skuggar gräset.

Maskrosor

Maskrosor sprider sig snabbt men är egentligen inget problem för gräsmattan. De går att ta bort för hand med ett maskrosjärn.

Klöver

Klöver är inte heller något problem för själva gräsmattan - mer än att humlor och andra stickande djur trivs. Klöver tar upp kväve ur luften, gödslar och tillför näring till din gräsmatta. Det är därför klöverfläckarna alltid är lite grönare.

Insekter

Insekter som trädgårdsborre, ollonborre, pingborre och kastanjeborre kan förorsaka skador på gräsmattan. Gräset dör då fläckvis. Skadorna förorsakas i första hand av larverna som äter av gräsets rotsystem men även av att larverna lägger ägg som i sin tur är ett lätt byte som föda för fåglarna som hackar sönder gräset i jakten på fina åtråvärda delikatesser.

Tips:

Prova med nematodbehandling. Nematoderna finns att köpa i välsorterade trädgårdsbutiker och är ett biologiskt bekämpningsmedel. Det innehåller många miljoner nematoder som vattnas ner i jorden där de aktivt söker upp larverna och oskadliggör dem.

Svamp

Det vanligaste svampangreppet är snömögel vilket kommer med hösten och genom hela vintern. Riskerna för angrepp är större när temperaturen pendlar mellan plus och minus. På våren kan man kratta bort och luckra upp de partier som har blivit angripna.

Tips:

Ofta försvinner snömögel av sig själv. Möglet angriper bladet och nytt grönt gräs växer snart ut igen. Det bästa är att förebygga angrepp med hjälp av näring och järnsulfat samt regelbunden skötsel. Ett annat tips är att lägga på järnsulfat i slutet av oktober-november. Svampen kommer då inte trivas.

Häxringar är en annan svamp som formar gröna ringar, i utkanten av ringen är gräset grönt och frodigt medan innan för ringen är gräset visset. Anledningen till detta är att svampen frigör den näring som är bunden i marken. Detta gör att ringen är grön. Svampen äter sig vidare och ringen utvidgas. Det som är kvar inne i ringen är mer eller mindre utarmat på näring.

Vatten

Är gräset gult beror detta oftast på för lite vatten. Är det ljusgrönt så beror det oftast på näringsbrist. Det kan upplevas att gräset blir gult vid stående vatten på din gräsmatta, detta beror på att gräset inte fått syre.

Författare: Simeon Liljenberg

Jobbar bland annat som gräsinspektör åt Svenska Fotbollförbundet och green keeper på ett flertal golfbanor. Här pratar han om gräset på Friends Arena.