Ventilation av krypgrunder

En krypgrund är helt inbyggd men det är viktigt att den är ventilerad via öppningar, det finns fina ventiler i metall att sätta in i krypgrunden. Det kan hända att du köper ett gammalt hus med krypgrund som inte gåt att inspektera därför att det är så trångt att det inte ens går att ta sig in. Då hamnar man i ett svårt läge ifall det misstänks var fuktskador om fukthalten visar sig vara alldeles för hög. Det är superviktigt med ventilation av krypgrunder så att fukthalten håller sig normal. Är utrymmet i krypgrunden så lågt att det inte ens går att åla sig in så finns det också stor risk att någon del av huset ligger emot grunden och då kan fukten från marken ta sig upp i huset.

Krypgrunder för trånga

Vad gör man då ifall krypgrunden är så trång att ingen kommer in för att se hur det ser ut? Du kan bli tvungen att själv gräva ut under huset så att du kan kontrollera eventuella fuktangrepp, för att skapa en hälsosam ventilation av krypgrunden bör du också sätta in en fläkt under huset som förhindrar att det blir stillastående luft och kondens. Det är ett jobbigt projekt men så nödvändigt om du ska slippa oroa dig för framtida fuktskador som kan blir så mycket mer kostsamma i längden.

Viktigt med krypgrunder

Krypgrunder är lämpliga vid såväl jämn som kuperad terräng och framförallt i äldre bostäder var det väldigt vanligt med krypgrunder. När man anlägger nya krypgrunder är det viktigt att man tar bort det översta marklagret så att inget organiskt material finns kvar under själva byggnaden. Detta kan lätt leda till att fukt bildas och dålig lukt uppkommer i krypgrunden. Tänk på att marken under bostaden avjämnas utmed grundmuren för det får absolut inte bli vatten stående under bostaden. Lägg ett tjockt lager med makadam eller singel över marken, då har du gjort ett bra grundarbete och sedan kan du fortsätta med eventuella dräneringsrör vid behov.